Vintern 2001-2002, Byte av övre däck (Andra delen)

I vinter har vi fortsatt att byta övre däcket, ett jobb som påbörjades förra vintern. Som om detta inte skulle vara nog så upptäckte vi i höstas att ett par av tuberna i pannan läckte. Efter att ha inspekterat tuberna kom vi fram till att 18 tuber måste bytas vilket vi också gjort. En del andra jobb har också att utföras, ny eldardurk i maskinrummet, uppsnyggning av kabeldragningar, mm. mm

Sista delen av däcksbytet kommer nästa vinter

Language preference

Album info

Popular tags